Konkreetse lehekülje või lehekülgede vahemiku määramiseks valige suvand Lehed Pages. Sellel käsul on sama funktsioon, mis märkeruudul Halltoonides printimine Grayscale Printing prindisätete alal.

Saate ka lõikejoonte ja kleepimismarkerite sätteid määrata. Lõikejooned ja kleepimismarkerid aitavad lehti plakatiks kleepida. Saate kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb. Kujutise jaotused Image Divisions Valige jaotuste arv vertikaalne x horisontaalne. Jaotuste arvu suurenemisel suureneb printimiseks kasutatavate lehtede arv. Kui kleebite lehed reklaamplakati loomiseks kokku, võimaldab jaotuste arvu suurendamine luua suurema plakati.

Need sõnad on lehtede plakatiks kleepimisel suunisteks.

FENIX Ecofloor põrandakütte paigaldus

Valige see märkeruut sõnade printimiseks. Märkus Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval. Valige see märkeruut lõikejoonte printimiseks.

Juhtmete tootlemine Pister

Prinditavate lehtede vahemik Print page range Määrab printimisvahemiku. Valige tavaliselt Kõik All. Konkreetse lehekülje või lehekülgede vahemiku määramiseks valige suvand Lehed Pages.

Märkus Kui mõnd lehekülge pole hästi prinditud, klõpsake vahekaardil Lehe häälestamine Page Setup olevas sätete eelvaates lehti, mida ei ole tarvis printida. Seekord prinditakse vaid ekraanil kuvatavad lehed. Dialoogiboks Brošüüri printimine Booklet Printing See dialoogiboks võimaldab määrata dokumendi brošüürina köitmise viisi. Selles dialoogiboksis saab määrata ka ainult ühele poolele ja lehe äärise printimise. Eelvaate ikoon Kuvab dialoogiboksis Brošüüri printimine Booklet Printing valitud sätted.

Saate kontrollida, kuidas dokument brošüürina prindituna välja näeb. Veeris klammerdamiseks Margin for stapling Määrab brošüüri klammerdamispoole. Sisesta tühi leht Insert blank page Valib selle, kas printida dokument brošüüri ühele või mõlemale poolele. Valige see märkeruut dokumendi printimiseks brošüüri Juhtmete tootlemine Pister poolele ning valige loendist tühjaks jääv pool. Veeris Margin Alates lehe keskosast määratud laiusest saab klammerdusveeris. Dialoogiboks Prindiala seadistus Print Area Setup Kahepoolse printimise korral muutub dokumendi prindiala veidi kitsamaks kui tavaliselt.

Seega ei pruugi printimisel väikeste veeristega dokument ühele lehele mahtuda. Dialoogiboks laseb teil määrata, kas printimisel tuleks lehte vähendada nii, et dokument mahub ühele lehele. Kasuta tavasuuruse printimist Use normal-size printing Prindib dokumendi lehed ilma neid vähendamata.

Tenzo TV-alus Mello valge

See on vaikesäte. Kasuta vähendatud printimist Use reduced printing Vähendab pisut dokumendi iga lehte nii, et see mahub printimisel ühele lehele. Valige see määrang, kui kasutate automaatset kahepoolset printimist väikeste veeristega dokumendi printimiseks. Dialoogiboks Veerise määramine Specify Margin See dialoogiboks võimaldab teil klammerdatava poole veerise laiuse määrata.

Canon : Inkjet juhendid : TR series : Vahekaardi Lehe häälestamine kirjeldus

Kui dokument ei mahu ühele lehele, vähendatakse seda printimisel. Veeris Margin Suvandis Klammerdamispool Stapling Side määratud poole laiusest saab klammerdamisveeris. Dialoogiboks Prindisuvandid Print Options Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval. Kui rakendustarkvara kasutab andmete printimiseks Windowsi ICM-i, võib väljaprint ootamatut värvi olla või printimiskiirus väheneda.

Juhtmete tootlemine Pister

Nende probleemide korral võib nimetatud märkeruudu valimine probleemid lahendada. Tavaolukorras jätke see märkeruut tühjaks. Keela värviprofiili seadmine rakendustarkvarast Disable the color profile setting of the application software Selle märkeruudu valimine keelab rakendustarkvaras määratud värviprofiilil oleva teabe.

Kui rakendustarkvaras määratud värviprofiilil olev teave saadetakse printeridraiverisse, võib prinditulemusel ootamatuid värve olla. Sellisel juhul võib nimetatud märkeruudu valimine probleemi lahendada. Isegi kui see märkeruut on valitud, keelatakse ainult osa värviprofiilil olevast teabest ning värviprofiili saab endiselt printimiseks kasutada.

Tenzo TV-alus Mello valge - Aatrium

Üksuste eraldi kuvamiseks valige märkeruut. Üksuste koos kuvamiseks tühjendage märkeruut. Ära luba rakendustarkvaral printimisandmeid kokku pakkida Do not allow application software to compress print data Rakendustarkvara prindiandmete tihendamine on keelatud.

Kui prinditulemuselt on pildiandmeid puudu või sellel on ootamatuid värve, võib nimetatud märkeruudu valimine vead parandada.

Prindi pärast printimisandmete loomist lehe kaupa Print after creating print data by page Prindiandmed luuakse lehekülgedena ja printimine algab pärast seda, kui ühe prindiandmete Juhtmete tootlemine Pister töötlemine on lõppenud. Kui prinditud dokument sisaldab soovimatuid tulemusi, näiteks triipe, võib nimetatud märkeruudu valimine tulemusi parandada. Printimisandmete kadumise vältimine Prevention of Print Data Loss Saate rakendustarkvaraga loodud prindiandmete suurust vähendada ning seejärel andmed välja printida.

Sõltuvalt kasutatavast rakendustarkvarast võidakse pildiandmeid ära lõigata või valesti printida. Sellistel juhtudel valige suvand Sees On. Kui te seda funktsiooni ei kasuta, valige suvand Väljas Off.

Selle funktsiooni kasutamisel võib prindikvaliteet sõltuvalt prindiandmetest langeda. Printimisandmete töötlemise ühik Unit of Print Data Processing Valib printerisse saadetavate printimisandmete töötlemise ühiku.

Juhtmete tootlemine Pister

Valige tavaolukorras suvand Soovitatav Recommended. Teatud sätted võivad suurel hulgal mälu kasutada. Ärge muutke sätet, kui arvutil on vähe mälu. Kui valitud on järgmised määrangud, siis määrang Ainult must Black Only ei toimi, kuna printer kasutab dokumentide printimiseks värvilist FINE-kassetti.

Kui üks FINE-kassettidest on eemaldatud, ei ole printimine võimalik. Lisaks eelnevalt salvestatutele saate omaenda originaalse templi või tausta salvestada ja seda kasutada. Tempel Stamp Templi printimise funktsioon võimaldab dokumendile templi printida.

Valige see märkeruut templi printimiseks ning valige seejärel loendist pealkiri. Määratle tempel Define Stamp Saate valitud templi üksikasju vaadata või uue templi salvestada. Aseta tempel teksti peale Place stamp over text Määrab selle, kuidas tempel dokumendile prinditakse.

Valige suvandi lubamiseks märkeruut Tempel Stamp. Valige see märkeruut templi prinditud dokumendi lehele printimiseks. Prinditud andmed võivad templi alla peitu jääda.

Tühjendage see märkeruut dokumendi andmete templi peale printimiseks. Prinditud andmed ei jää templi alla peitu.

Teenuste hinnad | Fotode ilmutamine - Dokumendifotod - Passipildid - Portreefotod

Dokumendiga kaetud templi lõigud võivad siiski peidetud olla. Aseta tempel vaid esimesele lehele Stamp first page only Valib selle, kas tempel prinditakse ainult esimesele lehele või kõikidele lehtedele, kui dokumendil on kaks või enam lehte.

Valige see märkeruut templi printimiseks ainult esimesele lehele. Taust Background Tausta printimise funktsioon võimaldab dokumendi all olevat illustratsiooni või sarnast objekti rastrit printida. Valige see märkeruut tausta printimiseks ning valige seejärel loendist pealkiri.

Vali taust Select Background Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Prindi ja prindisätete ala suvandil Prindi Print. Ajaloo sisestuse limiit History Entry Limit Valib prindiajaloo salvestiste maksimaalse arvu. Valige suvand 10 sisestust 10 Entries30 sisestust 30 Entries või sisestust Entries.

Filtrid ja tarvikud

Salvestiste Juhtmete tootlemine Pister piirangu ületamisel kustutatakse prindiajaloo salvestised alates vanimast. Lisa dokumendid ajaloost loendisse Add documents from history to the list Lisab prindiajaloosse salvestatud dokumendi dokumentide loendisse. Dokumentide loendisse järelejäänud dokumendid kustutatakse loendist. Sellel käsul on sama funktsioon, mis suvandil Välju Exit prindisätete alal. Muuda Edit Menüü Valib mitme dokumendi või lehe redigeerimise viisi.

Võta tagasi Undo Kui muudatust ei saa tühistada, on funktsioon hall ja seda ei saa valida. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Võta tagasi.

Valib prinditavate dokumentide redigeerimise viisi. Kombineeri dokumendid Combine Documents Kombineerib dokumentide loendist valitud dokumendid üheks.

Kui valitud on ainult üks dokument, on käsk hall ja seda ei saa valida. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Kombineeri dokumendid. Kombineeritud dokumendid eraldatakse ja originaaldokumendid taastatakse. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Lähtesta dokumendid. Kasutage järgmist käsku dokumentide loendist valitud dokumentide järjekorra muutmiseks. Liiguta esimeseks Move to First Viib valitud prinditava dokumendi dokumentide loendi algusesse.

Kui praegu valitud dokument on esimene, on käsk hall ja seda ei saa valida. Liiguta ühe võrra üles Move Up One Viib valitud prinditava dokumendi praegusest asukohast ühe võrra kõrgemale. Liiguta ühe võrra alla Move Down One Viib valitud prinditava dokumendi praegusest asukohast ühe võrra madalamale.

Kui praegu valitud dokument on viimane, on käsk hall ja seda ei saa valida. Liiguta viimaseks Move to Last Viib valitud prinditava dokumendi dokumentide loendi lõppu.

Juhtmete tootlemine Pister

Kustuta dokument Delete Document Kustutab valitud dokumendi dokumentide loendist. Kui dokumentide loendis on ainult üks dokument, on dokument hall ja seda ei saa valida. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Kustuta dokument. Sellega saate Juhtmete tootlemine Pister mustvalgeid prindisätteid. Sellel käsul on sama funktsioon, mis märkeruudul Halltoonides printimine Grayscale Printing prindisätete alal.

Lehe paigutuse printimine Page Layout Printing Avab dialoogiboksi Lehe paigutuse printimine Page Layout Printing. Kahepoolne printimine Duplex Printing Avab dialoogiboksi Kahepoolne printimine Duplex Printing.

Avab dialoogiboksi Koopiad Copies. Lehed Pages Valib prinditavate lehtede redigeerimise viisi. Kustuta leht Delete Page Kui lehe paigutuse printimine on määratud, kustutatakse punases raamis olevad lehed. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Kustuta leht.

Lehtede taastamiseks peate valima märkeruudu Vaata kustutatud lehti View Deleted Pages menüüs Suvand Option ja kuvama kustutatud lehed pisipiltidena.

Liiguta lehte Move Page Kasutage järgmist käsku praegu valitud lehtede järjekorra muutmiseks. Liiguta esimeseks Move to First Viib praegu valitud lehe dokumendi algusesse. Kui praegu valitud leht on esimene, on käsk hall ja seda ei saa valida. Liiguta ühe võrra ettepoole Move Forward One Viib praegu valitud lehe praegusest asukohast ühe võrra ettepoole.

Liiguta ühe võrra tahapoole Move Backward One Viib praegu valitud lehe praegusest asukohast ühe võrra tahapoole. Kui praegu valitud leht on viimane, on käsk hall ja seda ei saa valida.

Juhtmete tootlemine Pister

Liiguta viimaseks Move to Last Viib praegu valitud lehe dokumendi lõppu. Vaata View Menüü Valib kuvatavad dokumendid ja lehed. Dokumendid Documents Kasutage järgmist käsku kuvatava dokumendi valimiseks. Esimene dokument First Document Kuvab esimese dokumendi dokumentide loendis. Eelmine dokument Previous Document Kuvab dokumendi, mis asub enne praegu kuvatud dokumenti.

Järgmine dokument Next Document Kuvab dokumendi, mis asub pärast praegu kuvatud dokumenti. Viimane dokument Last Document Kuvab viimase dokumendi dokumentide loendis. Lehed Pages Kasutage järgmist käsku kuvatava lehe valimiseks. Esimene leht First Page Kui praegu kuvatud leht on esimene, on käsk hall ja seda ei saa valida. Eelmine leht Previous Page Kuvab lehe, mis asub enne praegu kuvatud lehte.

Kui praegu kuvatud leht on esimene, on käsk hall ja seda ei saa valida.

Juhtmete tootlemine Pister

Järgmine leht Next Page Kuvab lehe, mis asub pärast praegu kuvatud lehte. Kui praegu kuvatud leht on viimane, on käsk hall ja seda ei saa valida. Viimane leht Last Page Kui praegu kuvatud leht on viimane, on käsk hall ja seda ei saa valida. Lehe valimine Page Selection Kuvatakse dialoogiboks Lehe valimine Page Selection.

See käsk võimaldab teil määrata kuvatava lehe numbri. Suum Zoom Menüü Kuvab paberile prinditava tegeliku suuruse ja kuvatud eelvaate suuruse suhte. Saate suhte valida ka tööriistaribal asuvast ripploendi kastist.